Bestyrelse

Formand: Erik Clemensen
Raadvadvej 24
6000 Kolding
tlf.: 40 46 06 68
Mail:erik@frimerik.dk
Næstformand: Børge Jensen
Seest Bakke 83
6000 Kolding
tlf.: 40 50 85 92
Mail: jhp.bsj@profibermail.dk
kasserer: Christian Thaarup
Rådvadvej 25
6000 Kolding
tlf.: 41 63 51 67
Mail: ct4325@gmail.com
Dubletleder: Ingen dublet cirkulation pt.
Best.medl./anvisningssalg: Günter Spielberg
Bellahøjparken 23
6000 Kolding
tlf.: 75 52 92 05
Mail: gunter.brita@spielberg.dk
Best.Medl.: Arne Jørgensen
Hvedemarken 50
6000 Kolding
tlf.: 30 96 01 57
Mail: arnes-@stofanet.dk